Reserveringsvoorwaarden

Een huurovereenkomst is definitief wanneer – binnen 7 dagen na de ontvangst door huurder van de email met het huurcontract – de verhuurder een aanbetaling van 25% van het huurbedrag heeft ontvangen en MidiMaison het door huurder ondertekende contract heeft ontvangen. (tenzij anders overeengekomen)
Het resterende huurbedrag dienen uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de huurperiode op dezelfde rekening van de verhuurder te zijn bijgeschreven.
De waarborg, verblijfsbelasting en de eventuele vergoeding voor het linnengoed dienen eveneens uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de huurperiode op de rekening van MidiMaison te zijn bijgeschreven.

Late reserveringen
Bij reserveringen die binnen 2 maanden voor de aankomst van de huurperiode gemaakt zijn dient het volledige huurbedrag inclusief de bijkomende kosten en de waarborg in een keer te worden overgemaakt.

Sleutels
Onze huizen hebben een sleutelkluisje. De code zal u gemaild worden na ontvangst van de tweede betaling, samen met een route beschrijving. U kunt dus direct naar het huis. Omdat we tijd nodig hebben om het huis weer in orde te maken voor de volgende gasten, kunt u pas na 16.00 het huis is, en vragen we u het huis weer voor 9.30 te verlaten. Buiten het seizoen kunnen deze tijden, in overleg, aangepast worden.

Staat van het gehuurde
De staat van het gehuurde en de inventaris worden als bijlage toegevoegd aan de verhuurovereenkomst.

Waarborg
De huurder betaalt aan MidiMaison een waarborg (de hoogte van de waarborg is kan per huis verschillen, het exacte bedrag wordt vermeld op de eerste pagina van de verhuurovereenkomst). De waarborg minus kosten, zoals extra verbruik electra, extra schoonmaak en eventuele schade, wordt binnen 2 weken na vertrek weer teruggestort op de rekening van de huurder.
De eerste 300 kWh/ week van het electriciteits gebruik zijn in de huur inbegrepen, daarna zijn de kosten 0,2 euro per kWh.
Dit is bij normaal gebruik voldoende voor het warme water, zwembad, ‘s avonds beetje verwarmen en voor de verlichting.

Taxe de Séjour
Dit is een door de plaatselijke overheid geheven verblijfsbelasting en het bedrag verschilt per gemeente.
Deze toeristenbelasting is niet in de huurprijs, zoals vermeld op onze website, inbegrepen.

Algemene voorwaarden
De huur vindt rechtens plaats onder de volgende algemene voorwaarden :
1. de huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken, het te bewonen als « goede huisvader » en het goed te onderhouden. Alle apparaten zijn in werking; klachten die worden ingediend langer dan 24 uur na aankomst in het gehuurde, worden niet geaccepteerd. Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade, veroorzaakt door nalatigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder.
Ook is de verhuurder gerechtigd de kosten in rekening te brengen van: een bedrag voor de waarde van voorwerpen, meubels of materialen die gebroken, vervuild, vernield of beschadigd en die voorwerpen die tijdens de huur anders zijn gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, de prijs van het reinigen van vervuilde dekbedden en spreien etc.

2. De verhuurder ziet er op toe geen overlast in de buurt te veroorzaken.

3. De huurder mag de verhuurder de toegang tot het gehuurde niet weigeren als de verhuurder erom verzoekt.

4. Huisdieren zijn alleen toegestaan in overleg.

5. Het is niet toegestaan om met meer mensen dan op het contract vermeld, gebruik te maken van de woning.

Annulering
Beide partijen (verhuurder en huurder) accepteren de volgende annuleringsvoorwaarden en annuleringskosten.
· Bij annulering door huurder tot 8 weken voor de aanvang van de huurperiode wordt 25 % van de huursom in rekening gebracht.
· Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor het verblijf word 50% van de huursom gerekend.
· Bij annulering vanaf 4 weken tot de aanvang van het verblijf zijn de annuleringkosten 100%.
Lukt het ons om alsnog het huis te verhuren dan berekenen we alleen 50,- euro administratie kosten.
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsspecialist.

Als uw verblijf binnen 3 weken aanvangt en ons gebied getroffen is door COVID-19 beperkingen en de autoriteiten hebben aangegeven dat het niet mogelijk naar ons af te reizen.
U kunt dan kosteloos uw boeking verzetten naar een latere datum*.
Er zijn geen verdere kosten van toepassing, behalve wanneer de nieuwe periode duurder is dan die van de eerdere boeking.
*uiterlijk seizoen 2021.

Aansprakelijkheid
De verhuurder noch MidiMaison, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, gevallen van overmacht of ten gevolge van handelingen door een persoon buiten MidiMaison, welke nadelig zijn voor het verblijf van de huurder. De verhuurder noch MidiMaison zijn aansprakelijk voor diefstal of inbraak. Elke huurder is verantwoordelijk voor de veiligheid van goederen tijdens zijn verblijf en ziet er op toe deuren en ramen te sluiten.
De verhuurder noch MidiMaison zijn verantwoordelijk voor ongemakken of schade die kunnen ontstaan door problemen met de levering van gas, elektriciteit, water, telefoon, internet etc..

Klachten dienen zo snel mogelijk te worden gericht aan MidiMaison.

Huizen met zwembad: De huurder erkent te zijn geïnformeerd dat, ondanks de bescherming rondom het zwembad de volwassenen ervoor moeten zorgen dat kinderen niet zonder toezicht toegang toe hebben tot het zwembad.

Vertrek
De huurder dient het huis voor 09.30 te verlaten.

De schoonmaak wordt door ons gedaan. De huurder dient het huis echter wel netjes achter te laten, afwas gedaan, afwasmachine leeg, en afwas opgeruimd, fornuis, oven en koelkast schoon, vuilniszakken, lege flessen en karton in de daarvoor bestemde containers etc. Zie ook de checklist in de map van het huis.

Ontbindende voorwaarden
In het geval van het uitblijven van huur en/of andere kosten, of in het geval van het niet respecteren van een van de voorwaarden van het contract en acht dagen na een vergeefs gezonden aanmaning, kan de verhuurder het huurcontract met onmiddelijke ingang beëindigen.

In geval van onenigheid, is het Franse recht van toepassing.